Jednym z najważniejszych elementów składowych naszego sukcesu

są wspaniali ludzie.


Zajmujemy się pozyskiwaniem i stałą współpracą

z wyjątkowymi pracownikami.


Różnorodność inicjatyw i programów oferuje naszym współłpracownikom

możliwości rozwoju ich karier, jak również perspektywę nagrodzenia i doceniania ich wysiłków.


AKTUALNE OFERTY PRACY

Informacje (grudzień '2017).

Podtrzymuje się decyzję o zakazie współpracy z uczelniami wyższymi na całym świecie, oraz z osobami z wyższym wykształceniem - w kwestiach zawodowych, naukowych i każdych (dotyczy zatrudnienia, współpracy naukowej i każdej dowolnej, pomocy dla studentów, osób z wyższym wykształceniem, pomocy dla uczelni wyższych i osób współpracujących z ww.).

Zakaz jest permanentny na okres przyszły wieczny - jak udokumentowano w okresie 1996-2017.

Usługi i realizacja elementów projektów zgodnie z każdorazowymi pisemnymi umowami, jak dotychczas - wykonawcy związani z umową nie są klasyfikowani w kwestiach ujętych w zakazie - istotne jest wykonanie usługi zgodnie z umowami (wykonawca nie jest istotny, jeśli nie opisano w umowie).

Zgodnie z powyższym, informacja z kwietnia 2017 roku o zakazie zatrudniania osób z wyższym wykształceniem oraz studentów uczelni wyższych - aktualnie obejmuje osoby z wyższym wykształceniem, studentów, osoby planujące studia wyższe w przyszłości i byłych studentów (którzy ukończyli trzy lub więcej lat studiów).

Zakaz zatrudnienia i współpracy jest permanentny i niezmienny w całym okresie pracy firmy. Zakaz zatrudnienia dotyczy również osób z dziećmi (firma nie utrzymuje rodzin nie własnych).

Informacje (kwiecień '2017).

Firma nie zatrudnia osób z wyższym wykształceniem oraz studentów uczelni wyższych do czasu ukończenia studiów wyższych magisterskich przez zarząd firmy, tj. aktualnie w najbliższym okresie 5-ciu lat (okres trwania studiów wyższych magisterskich) - do 2022 roku.

Osoby z dyplomem licencjata lub studenci pierwszych lat studiów będą zatrudniani najwcześniej od 2022 roku.
Atari 64-bit Project - info, AVR.23.2017.

Przypomina się, że osoby zainteresowane współpracą przy wdrożeniu projektu w formie produktu końcowego dla użytkownika muszą spełnić wymagania proste podstawowe:

- znać się na komputerach, sprzęcie, oprogramowaniu, programowaniu w zakresie swobodnego operowania wszelkimi dostępnymi na rynku narzędziami i technologiami lub niedostępnymi, czyli 'profesura zwyczajna z informatyki', tj. wiedzieć w sposób merytoryczny prosty, o czym mowa i umieć się tym zająć praktycznie w sposób prosty jako rzeczą prostą, znaną, oczywistą, nawet w kwestiach nowych, nieznanych, projektowanych, wymyślanych, etc.

- napisać własny emulator Atari 65XE, lub emulator pełen dowolnego komputera 8-bitowego, 16-bitowego, 32-bitowego, n-bitowego - działający poprawnie 100% zgodnie z oryginałem emulowanym - język programowania dowolny, liczy się zrozumienie co się robi i programuje i jeśli jest efekt w postaci zaemulowania poprawnej pracy elementów i całego systemu emulowanego, to OK, znaczy, że wiadomo, co się robi, jeśli potrafi się opowiedzieć w kilku słowach o całości projektu, o elementach i pokazać - czyli osoby, które wiedzą co robią i jak wszystko działa, oczywiste czyli...

Dla tych, którzy napisali własny emulator innych komputerów niż Atari 65XE, zadaniem własnym jest przeniesienie aplikacji w sposób modułowy najprostszy wprost na struktury systemu Atari 65XE, pokazując, że emulator komputera zrealizowany samodzielnie jest w pełni otwarty na modyfikacje, standardowy i prosto zaprogramowany, czyli zgodnie ze standardami programowania, żeby tak było, wystarczy podmienić struktury swojego emulatora na struktury Atari 65XE i pokazać, że wykonało się działający poprawnie prawidłowo odwzorowując emulator Atari 65XE i gotowe...

- na razie więcej wymagań nie ma, zobaczymy potem...


Z powyższego wynikają oczywistości proste logiczne, że:

- trzeba umieć swobodnie i świadomie programować w dowolnym języku programowania, który się dostanie jako narzędzie, w tym oczywiście assembler, języki programowania strukturalnego, interpretery, kompilatory, inne, wszystkie, dowolne

- znać sprzęt komputerowy i elektroniczny dowolny i każdy w kwestiach logicznych i funkcjonalnych oraz umieć odwzorować pracę dowolnego układu, urządzenia, systemu, etc. w sposób prosty programowy

- umieć samodzielnie zaprogramować proste i dowolne algorytmy, oraz proste i dowolne systemy funkcji i struktur dowolnego rodzaju w postaci działających programów

- umieć samodzielnie opracowywać algorytmy proste i trudniejsze, w sposób logiczny rozumny prosty - zgodnie z postawionym zadaniem do zrealizowania

- wystarczy być informatykiem znającym się na prostej informatyce czyli, nic więcej, oczywiste...

it-nt.goutlivres.pl

smakubooks.com

kwiecień '2017

Atari 64-bit Project - info, AVR.23.2017.

it-nt.goutlivres.pl/wydawnictwa/projekty-it-nt

Osoby spełniające warunki rozmowy wstępnej w kwestii współpracy przy wdrożeniu produktu dla odbiorcy końcowego / użytkownika, mogą zgłaszać swoje propozycje wysyłając zapytanie na adres firmowy.

Informacja (marzec '2017).

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami w okresie 2010-2017 wydawnictwo i firma nie zatrudniają i nie będą zatrudniały osób:

- współpracujących z Uniwersytetem Warszawskim w Polsce
- współpracujących z Uniwersytetem Lille 3 we Francji
- współpracujących z Instytutem Francuskim w Polsce
- głosujących w wyborach prezydenckich w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku na kandydata związanego współpracą z ugrupowaniem przestępczym w Polsce o nazwie 'Prawo i Sprawiedliwość'
- mających cokolwiek wspólnego na zasadzie współpracy dowolnego rodzaju z ugrupowaniem przestępczym w Polsce o nazwie 'Prawo i Sprawiedliwość'
- pederastów
- członków sekt dowolnego rodzaju, w tym kategorycznie członków sekt żydowskich i podobnych kryminalnych

Zakaz współpracy z osobami ww. dotyczy również innych i każdych dziedzin i pól współpracy, w tym finansowania, pomocy dowolnego rodzaju finansowej, lub rzeczowej, innej, etc.

Zakaz dotyczy również rodzin osób ww.

Informacja niezmienna i aktualna zawsze.

Official. Actual always. MAR.23.2017.(2014 r.)


Serwisy Firmowe - Pracownik Działu


Osoby zainteresowane pracą w konkretnym Dziale Firmowym (Serwisy Firmowe)

prosimy o przesyłanie CV wraz z Listem Motywacyjnym na adres biura:


biuro-kandydatury@smakubooks.com


Prosimy kandydatów o zamieszczenie w treści CV oraz Listu Motywacyjnego

jednej z poniższych klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych

(wersja językowa w zależności od potrzeb Kandydata).


WYMAGANIA:


ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW / OBYWATELSTWO:


Narodowość / obywatelstwo - dowolne.

Język angielski, francuski lub rosyjski wymagany - jako drugi znany język.

Znajomośc języka polskiego wymagana w stopniu B2 dla osób pochodzenia polskiego.

Dla osób nie będących pochodzenia / obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym - "rozumienie i proste rozmowy w języku polskim / umiejętność czytania w stopniu podstawowym - rozumienie prostych tekstów w języku polskim".

Drugi język w stopniu min. B1.

Preferowany B2.


Klauzula do polskiego CV:

"Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji."


Klauzula do angielskiego CV:

"I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance to the Personal Data Protection Act 29.08.1997 no 133 position 883)."


CV i List Motywacyjny Kandydatów przyjmujemy w dowolnym z wyżej wymienionych języków.Wymagania konieczne:


stałą pracę oferujemy TYLKO KOBIETOM - ze względu na charakter pracy firmy i ze względu na dobro firmy.Serdecznie Zapraszamy.
Dla mężczyzn oferujemy jedynie płatne lub bezpłatne

praktyki 1 - 3 miesięczne (max).


Kursy i szkolenia płatne ze strony Klienta.

OFERTY SZCZEGÓŁOWE

(INNE)

Dział IT/NT.

1. PRACOWNIK DZIAŁU IT/NT - SPECJALISTA.

(Aktualne: 2011 r., 2012 r., 2013 r.)


2. Webmaster - obsługa codzienna stron firmowych i profili.OFERTA AKTUALNA - CZERWIEC.2014 R.- aktualizacja stron internetowych firmowych (Kreator WWW)

- praca z serwerem (HTML, PHP, Java, FTP, SQL, skrypty, ew. inne umiejętności - dodatkowo) - w stopniu zadowalającym

(znajomość praktyczna)

WYMAGANIA:

- praktyczna umiejętność obsługi internetu i komputera PC (sprawne poruszanie się po opcjach i ustawieniach portali

internetowych / aplikacjach / usługach internetowych / obsługa poczty / programów biurowych, graficznych, finansowych, narzędzi

specjalistycznych, etc.)


Contactez-nous...

site par DS`.PL-EU.

Last update: AVR.15.2017T16:41CET.