Serwis

Biznes Finanse Ekonomia

Sąd Prokuratura Prawo Administracja

Smaku Books © 2010 r. Dariusz SmakulskiINFORMATION OFFICIELLE - SOCIETESmaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

NIP: 525 225 99 29

REGON: 142 625 649


Siedziba główna firmy:

Warszawa, Polska (EU) - Żoliborz


====.
Goût Livres © 2010, Dariusz Smakulski
Numéro de TVA 5252259929
ID d'entreprise 142625649

E-mail: biuro@smakubooks.com
smakubooks.com

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, które zastępuje dotychczasową ustawę krajową, czyli ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - proces przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę (Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski, REGON 142625649, Polska, Europa) - w całym dotychczasowym okresie działalności i bezterminowo w przyszłości - zamyka się w zakresie transakcji udokumentowanych obustronnie z osobami, których dane są przetwarzane (jedynie na potrzeby transakcji). Dane przetwarzane są archiwizowane w zakresie dokumentów sporządzonych wspólnie z osobami, których dane są przetwarzane w celu dokonania transakcji - jak udokumentowano każdorazowo we współpracy obustronnej z osobami, których dane są przetwarzane.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami jak poniżej:
- posiadanie zgody osoby, której dane są przetwarzane
- przetwarzanie danych jest niezbędne do przygotowania lub wykonania umowy z osobą, której dotyczą (np. sporządzanie umowy sprzedaży, wystawienie faktury)
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego (np. przetwarzanie danych w celach związanych z księgami rachunkowymi, których prowadzenie wynika z ustawy o rachunkowości)
- przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. skierowanie pozwu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi)Od sierpnia.2014 r. biuro firmy zostaje przeniesione do Francji (EU) - region Nord-Pas-de-Calais.

Praca firmy - usługi i oferty firmowe - pozostają bez zmian na terenie wszystkich Państw Europejskich

- jak dotychczas.

smakubooks.com/nous/contactez-nous

====.
DS`.PL.EU.APR.25.2014.
====.
Dokładny adres głównej siedzibyoraz dane urzędowe firmy:

ceidg.gov.pl


e-mail: biuro@smakubooks.com

strona: smakubooks.com
smakubooks.com. Education '1984-2014. SEP.06.2014. [extract]. Matériel éducatif de l'éditeur pour un usage public '2014 - Tous les droits sur les matériaux Goût Livres © 2010 Dariusz Smakulski réservés. SEP.06.2014.

© 2012. Goût Livres © 2010 Dariusz Smakulski.
© 2012. Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.
Tous les droits sont réservés.


Contactez-nous...

site par DS`.PL-EU.

Last update: MAY.23.2018T15:31CET.