BHP zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi firmy Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski.


Oraz BHP zapoznawania się z materiałami Stowarzyszenia 'Szlachta Polska' lub informacje wstępne przed chęcią wstąpienia do Stowarzyszenia 'Szlachta Polska'.


Zapoznając się z materiałami (jak wyżej) - osoba zapoznająca się z materiałami może zacząć się zmieniać pod względem osobowości, charakteru, sposobu myślenia, wypowiadania się, podejmowania decyzji lub działań codziennych oraz w dowolnych sferach życia własnego jednostkowego lub społecznego.


Objawy negatywne:

- próbowanie ‘rządzenia’ - w sposób np. słowny, argumentowy, itp.

- zmiana stylu wypowiedzi codziennych

- agresywność niebezpieczna dla otoczenia typu 'ja tu rządzę, wiem lepiej, to oczywiste'

itp. niebezpieczne zachowania niezgodne z rozsądkiem i rzeczywistością oraz dobrem i faktami.


Takie osoby nie dorosły do zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi wyżej wymienionymi.


Najważniejsze: edukacja i kulturalne zachowanie, rozum, rozsądek i prawidłowe myślenie.


Nie polecam zapoznawać się z materiałami i stosować wiedzy oraz nauki przekazywanej w materiałach osobom niedorozwiniętym umysłowo, życiowo, edukacyjnie lub społecznie w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia edukacji szkolnej podstawowej - czyli osobom w stopniu rozwoju umysłowego na poziomie ukończonego z wynikiem pozytywnym pierwszego roku przedszkola. (wiek 4-5 lat).


Materiały TYLKO dla osób dorosłych, myślących racjonalnie i zdroworozsądkowo SAMODZIELNIE, sprawnych intelektualnie, życiowo i społecznie 'przynajmniej w myślach'.


Czyli dla osób od 16 roku życia lub wcześniej - dla osób uczących się - najlepiej pod okiem opiekuna lub pedagoga obserwującego osobę zapoznającą się z materiałami, jak z czymkolwiek istniejącym na Świecie - na co dzień.


Żeby być dorosłym... trzeba myśleć rozsądnie, racjonalnie i sprawnie oraz prawdziwie, a do tego zawsze w sposób dobry i prawidłowy w ocenie obiektywnej, oraz należy ROZUMIEĆ.


Oczywiste.


AmenDS`.


DS`.PL.EU.JUN.07.2014.

====.


Wydawnictwo

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

NIP 5252259929

REGON 142625649

biuro@smakubooks.com

smakubooks.com

Stowarzyszenie Szlachta Polska

szlachtapolska.org

biuro_stowarzyszenia@szlachtapolska.org.pl
~~~


WAŻNE!


IMPORTANT NOTE!


BEFORE READING!


~~~


Przeczytaj uważnie
OSTRZEŻENIE PRZED CZYTANIEM


Opowieści!
DO NOT DO WHAT IS SAID IN THE“Story about bugs in the World of Humans”IN REALITY.It’s ONLY STORY.[..]


For learning & for knowledge of Yours.


It's only a Warning.


It's not good to do bad. You shouldn’t do bad. Bad is bad. Good is much better (ever and always) than bad and doing bad. Good is always Good. Bad is always & ever – ever & always ONLY bad.

Bad increases bad.

Good increases Good.

NO EXPLANATIONS.

People know in natural what is good and what is bad.

It’s better to do good. Ever.


Doing bad is ever death. Ever. Like killing poison in the veins of creature. Like HIV. You do bad. You die. It’s natural and obvious. This is the Way the World WORKS.

It works naturally. No philosophy. Just. Just look around and see. See by Yourself. No need to think. All is able to be seen by Your own Eyes. Look and see. You will see.


And do Yourself. The Story is only for knowledge & wisdom.


All the stories ‘round the Universe ever said and shown… LEARN.

It is only important to KNOW HOW IS. Reading or Looking or Listening of the Story…

Even feeling sometimes – that's learning. Because You recognize - Ever and Always by Your own.


The rest is the Story. It’s WORTH TO KNOW Stories…


They Learn.


Life is GOOD. Worth living for. Ever. And forever.
For immortality of all Good.

Like in Paradise.


In Our Home.


Relax…

God is GOOD. ;)

I’ll be back. Wait… somethin’ damaged.

Got to repair again… fak…

Sorry,

Go to go now.

Sincerely, I’ll be back for sure again in Proper Time. Got to check…

Hm…

[..]

- Oh my…


[..]

Ok. Working… OK now.

So…

Backin’ Back to the Story… Sorry… Ah…

I was talkin’ ‘bout… hm… OK.


ehm…

[..]


DO NOT DO BAD. Just.

X [przykazań] Commandments are enough to NOT DO BAD.

Just read if You like. Learn. Think. Talk with Others.
But DO NOT MAKE THINGS & DO NOT PLAY THE SCENES DESCRIBED IN THE STORIES IN REALITY (God Stop!).


Do not do in real what is said & described in the Story.


Learn how to DO GOOD. And Ever & Always DO NOT DO BAD. Just.


All the “persons” & creatures, and other described in the Story – are fictional – like WHOLE STORY.


Readings ONLY FOR KNOWLEDGE & Learning ‘bout LIFE – What’s GOOD & What’s BAD.


Author.

ISBN 978-83-63973-70-4

Social Topics
TBC.

[..]

DS`.PL.EU.

Autor: Dariusz SmakulskiFragment „Opowieści o robakach w Świecie Ludzi”Wydanie I

Warszawa (POLSKA)

2012-2013 r.Wydawnictwo

Smaku Books © 2010 r. Dariusz SmakulskiISBN 978-83-63973-31-5

ISBN 978-83-63973-30-8


Szlachta Polska

szlachtapolska.org