NOV.26.2014.

W dniach od 26 listopada do 15 grudnia 2014 r. remanent w wydawnictwie.

Usługi zgodnie z ofertą aktualne non-stop od 2010 r. oraz po aktualizacji oferty w 2011 r. - zgodnie z listą usług na stronie wydawnictwa.


Sprawy urzędowe tylko poprzez Prokuraturę Generalną w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa, Sygn akt: PG II 1 Ko 80/11.


Życzymy Miłego Czasu Przedświątecznego.


Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

Listopad.2014 r.

Polska (EU)
smakubooks.com
====.
NOV.26.2014.
====.

smakubooks.com/editeur

Projekty firmowe Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski

są objęte prawem autorskim oraz majątkowym i patentowym we Francji (EU).


W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz realizowania projektów lub części projektów firmowych

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski pod rygorem odpowiedzialności karnej i gospodarczej oraz cywilnej, etc. - zgodnie z kp FR (EU).


Warszawa, dn. 23.marca.2014 r.

godz.: 19:56CET.

=====.